< >

kontaktovať nás môžete v oboch krajinách, kde sú naše pobočky:

Kontakt na Slovensku:

BETTER HOME Slovakia, s.r.o.

Hlavná 11, 080 01 Prešov
office mail: office@betterhome.eu

Management:

JUDr. Ivan PORTIK
tel: +421 915 935 996
ivanportik@betterhome.eu

Rado DVORIAK
tel: +421 948 034 840
radodvoriak@betterhome.eu


Kontakt v Holandsku:BETTER HOME Netherlands B.V.

sídlo:
Zilverstraat 106A, 2544 EL Den Haag

KvK nr.: 55440711
tel./fax: +31 703599962
email: office@betterhome.nl

sekretariát a administratíva: Jeanette den HEIJER

 

Management:

Ivan PORTIK
mobil: +31 634191066
email: ivanportik@betterhome.eu

Rado DVORIAK
mobil:+31 629165827
email: radodvoriak@betterhome.eu

Jozef Hrabčák
mobil: +31 643999447
email: office@betterhome.eu
 
Igor Vaško
mobil: +31 641063477
email: office@betterhome.eu

 


NOVÉ PROJEKTY
NOVINKY